Consult osteopathie

 

Behandeling door Peter van Kessel

Vooraf vult u het intakeformulier in en stuurt dit naar mij toe.

Eerste consult

Tijdens het eerste consult zal ik nader ingaan op de antwoorden van het intakeformulier aangaande uw lichamelijke klacht(en), doorgemaakte ziektegeschiedenis, eventuele operaties, voeding en leefgewoonten. Deze informatie kan een eerste indruk geven omtrent de eventuele primaire oorzaak van de klacht.
Na het gesprek, onderzoek ik het gehele lichaam of er bewegingsbeperkingen aanwezig zijn in botten, spieren, organen en andere weefsels. Dit onderzoek wordt manueel uitgevoerd, dus zonder apparatuur. Vervolgens bespreken we de gevonden stoornissen in relatie tot uw klachten. Daarna wordt een behandelingsplan opgesteld, zodat ik uw klachten kan verhelpen of reduceren.

Vervolgconsulten:

Deze bestaan uit een evaluatiegesprek naar aanleiding van de vorige behandeling, waarna het lichaam wordt onderzocht op nog bestaande bewegingsbeperkingen.

Afronding van de behandeling:
Na 6 behandelingen dient de klacht verminderd of verholpen te zijn.

In overleg met u kan de behandeling voortgezet of afgesloten worden. Met uw toestemming kan er een brief naar uw arts verstuurd worden.

Hier vindt u meer over ons tarief en de vergoedingen voor osteopathie.